afm geld lenen
Privacy Policy

Privacy Policy

Lenen.nl is een handelsnaam van Geldshop

Lenen.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten en mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, die actief worden verstrekt bij het aanvragen en/of afsluiten van een verzekering. Daarnaast verwerkt Lenen.nl persoonsgegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Lenen.nl een relatie mee heeft, wilt krijgen of heeft gehad.

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Lenen.nl

Lenen.nl levert diensten op het gebied van hypotheken, consumptief krediet en verzekeringen. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd wanneer u bij Lenen.nl een product aanvraagt of als u één van de (bij Lenen.nl aangesloten) websites bezoekt.

Uw gegevens worden gebruikt om een overeenkomst aan te gaan en te onderhouden, voor de beoordeling en eventuele acceptatie voor het aangaan van een overeenkomst, opname in onze systemen voor contractadministratie en relatiebeheer, het waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van de financiële dienstverlening, verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers en het uitbreiden van onze commerciële relatie met u door middel van marketing en promotie. Indien noodzakelijk kan Lenen.nl uw persoonlijke gegevens delen met derden, met inbegrip van partnerondernemingen en andere ondernemingen die zich bezighouden met de verkoop en levering van onze diensten.

Lenen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hoe lang dit is, is afhankelijk van het soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijnen kunnen per doel verschillen. Deze termijnen zijn vastgelegd in ons verwerking register.

In de volledige Privacyverklaring Lenen.nl kunt u lezen;

  • Hoe Lenen.nl persoonsgegevens verzamelt;
  • Welke persoonsgegevens Lenen.nl van u verwerkt;
  • Voor welke doeleinden Lenen.nl deze persoonsgegevens verwerkt;
  • Op basis van welke wettelijke grondslagen Lenen.nl persoonsgegevens verwerkt;
  • Wat de bewaartermijnen van persoonsgegevens zijn;
  • Wat uw rechten zijn ten aanzien van de gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Geldshop via info@geldshop.nl of per post naar Geldshop.nl B.V., Postbus 800, 2501CV Den Haag

Veelgestelde vragen over geld lenen

Bent u op zoek naar meer informatie over geld lenen? U vind de antwoorden op de veelgestelde vragen over geld lenen op onze FAQ-pagina.

Telefonische assistentie nodig?

U kunt onze deskundige medewerkers telefonisch bereiken:
maandag tot en met vrijdag: 09:00u - 17:00u
088 828 22 22

Uitmuntende beoordelingen

Al ruim 2.400 tevreden klanten waarderen onze dienstverlening met een 9.3 op Truspilot.